LUKK
Inni kystbygarasjen - Sartor Senter

Veiforklaring fra Bergen

Kjør mot Sotra og ta av mot Straume, 2 minutter etter Sotra broen. Følg skilting mot kystbygarasjen. Parker på Grønn sone (H) i garasjen, og ta heisen til toppen.

Her kan du få visuell rute ved å bruke skjermen ved rullebåndet. Gå til høyre og gå rett frem til du ser vårt skilt. Ta den grønne heisen opp til 5.etg og følg våre skilt.swipe med fingeren

Dato Tittel Kategori Beskrivelse

Priser på våre tjenester


Lønn

Tittel Pris
16-20 ansatte 790 kr. timen

Dette inngår i lønnsmodulene:

 • Registrering av alle transaksjoner
 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Bonuser
 • Styrehonorar
 • Lønnsjusteringer og etterbetalinger
 • Overtid, naturalytelser, firmabil, fri telefon og andre godtgjørelser
 • Innberetning av pliktig andel obligatorisk tjenestepensjon
 • Innberetning av refusjoner
 • Endringer i arbeidsforhold som lønn, stillingsprosent, permisjoner mv.
 • Lønnstrekk
 • A-meldinger
 • Lønnsrapporteringer og statistikker
 • Utsending av lønnsslipper - elektronisk på mail eller telefon, og ved post
 • Sammenstillingsoppgaver

Dette forutsetter 1 lønnskjøring i måneden.

NB! Følgende tjenester er mer tidkrevende og kommer derfor i tillegg og faktureres pr. påbegynte kvarter:

 • Innrapportering av reiseregninger som diett, nattillegg mv.
 • Implementering mot andre systemer
 • Innsending av NAV skjemaer
 • Registrering av fravær
 • Ajourhold av forsikringer som pensjon

Regnskapstjenester

Noen ønsker fastpris som gir forutsigbarhet og fordeler kostnaden jevnt utover året.

Vi beregner og gir fastpris i likhet med mange andre aktører. Et estimat kan gis ut fra antall bilag og bransje, men for å komme frem til en riktig pris er vi i mange tilfeller avhengig av å føre en termin for å se tidsbruken. Det er derfor en fordel at nye kunder kommer innom til et uforpliktende møte hvor vi blant annet gjennomgår følgende:

 • Bransje
 • Selskapets rutiner og struktur
 • Hvordan bilagene leveres - manuelt eller elektronisk
 • Hva oppgaver vi utfører og hva dere kan gjøre selv.
 • Gjennomgang av elektroniske løsninger som vil effektivisere føringen

Vi ønsker et godt og varig samarbeid med våre kunder hvor tillitt er viktig for oss. Derfor foretrekker vi en nærmere avklaringer slik at vi kan gi et reelt grunnlag og beregne riktig pris fremfor grove stipuleringer. Samt at vi i sammen kan skreddersy løsninger som optimaliserer føringen.


Firmastifting, omdannelse, fisjonering, fusjonerig, sletting

Firmastifting avhenger av selskapstype. Ta kontakt for mer informasjon. Omdannelser, fisjonering, fusjonering og sletting - kr. 1470 pr. time.

Rådgivning

All rådgivning faktureres etter timepris på kr. 1470,-.

Kontakt oss

Tlf: 56 31 21 50
post@silvaregnskap.no
Facebook

Kart og beliggenhet

Sartor Storsenter 4.etg
5353 STRAUME
Navigering og veibeskrivelse
Google Maps

x