LUKK
Inni kystbygarasjen - Sartor Senter

Veiforklaring fra Bergen

Kjør mot Sotra og ta av mot Straume, 2 minutter etter Sotra broen. Følg skilting mot kystbygarasjen. Parker på Grønn sone (H) i garasjen, og ta heisen til toppen.

Her kan du få visuell rute ved å bruke skjermen ved rullebåndet. Gå til høyre og gå rett frem til du ser vårt skilt. Ta den grønne heisen opp til 5.etg og følg våre skilt.


Økonomikalender


swipe med fingeren

Dato Tittel Kategori Beskrivelse
07.Jan.2019 A-Melding A-melding
15.Jan.2019 Skatt og arbeidsgiveravgift 6/18 S/AGA Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
31.Jan.2019 Aksjonærregisteroppgave
01.Feb.2019 Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker
05.Feb.2019 A-melding
11.Feb.2019 MVA 6/18 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
15.Feb.2019 FS-A, RF 1321 FS-A Betalingsfrist forskuddsskatt AS og ASABetaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted
05.Mar.2019 A-melding
11.Mar.2019 MVA årstermin MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
15.Mar.2019 FS-P, S/AGA 1/19 FS-P Betalingsfrist forskuddskatt personlig næringsdrivendeBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
05.Apr.2019 A-melding
10.Apr.2019 MVA primærnæring, MVA 1/19 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
15.Apr.2019 FS-A FS-A Betalingsfrist forskuddsskatt AS og ASA
30.Apr.2019 SM person SM person Skattemelding (selvangivelse) person
06.May.2019 A-melding
15.May.2019 FS-P, S/AGA 2/19 FS-P Betalingsfrist forskuddskatt personlig næringsdrivendeBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
31.May.2019 SM-S, SM-P, TF SM-P Skattemelding (selvangivelse) personlig næringsdrivendeSkattemelding (selvangivelse) selskapTilleggsforskudd for å unngå renter
05.Jun.2019 A-melding
11.Jun.2019 MVA 2/19 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
30.Jun.2019 Fastsetting årsregnskap / årsberetning
05.Jul.2019 A-melding
15.Jul.2019 S/AGA 3/19 S/AGA Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
31.Jul.2019 Innsending årsregnskap / årsberetning
05.Aug.2019 A-melding A-melding
02.Sep.2019 MVA 3/19 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
05.Sep.2019 A-melding A-melding
16.Sep.2019 FS-P, S/AGA 4/19 FS-P Betalingsfrist forskuddskatt personlig næringsdrivendeBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
07.Oct.2019 A-melding A-melding
10.Oct.2019 MVA 4/19 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift
05.Nov.2019 A-melding A-melding
15.Nov.2019 FS-P, S/AGA 5/19 FS-P Betalingsfrist forskuddskatt personlig næringsdrivendeBetalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
05.Dec.2019 A-melding A-melding
10.Dec.2019 MVA 5/19 MVA Oppgave og betalingfrist merverdiavgift

Priser

Calculator Icon

Oppdatert prisliste


Regnskapstjenester

Noen ønsker fastpris som gir mer forutsigbarhet og fordeler kostnaden jevnt utover året.

Vi beregner og gir fastpriser i likhet med mange andre aktører. Et estimat kan gis ut fra antall bilag og bransje, men for å komme frem til en riktig pris er vi i mange tilfeller avhengig av å føre en termin for å se tidsbruken.  Det er derfro en fordel at potensielle nye kunder kommer innom for en uforpliktende prat der vi blant annet gjennomgår følgende:

 • Bransje
 • Selskapets rutiner og struktur
 • Hvordan bilagene leveres - manuelt eller elektronisk
 • Hva oppgaver vi utfører og hva dere evt. kan gjøre selv. 

Vi ønsker et godt og varig samarbeid med våre kunder hvor tillitt er viktig for oss. Derfor foretrekker vi nærmere avklaringer for å få et reelt grunnlag for beregning av fastpris fremfor grove beregninger. 


Lønn

Dette inngår i lønnsmodulene:

 • Registrering av alle transaksjoner
 • Fastlønn
 • Timelønn
 • Bonuser
 • Styrehonorar
 • Lønnsjusteringer og etterbetalinger
 • Overtid, naturalytelser, firmabil, fri telefon og andre godtgjørelser
 • Innberetning av pliktig andel obligatorisk tjenestepensjon
 • Innberetning av refusjoner
 • Endringer i arbeidsforhold som lønn, stillingsprosent, permisjoner mv.
 • Lønnstrekk
 • A-meldinger
 • Lønnsrapporteringer og statistikker
 • Utsending av lønnsslipper - elektronisk på mail eller telefon, og ved post
 • Sammenstillingsoppgaver

Dette forutsetter 1 lønnskjøring i måneden.

NB! Følgende tjenester er mer tidkrevende og kommer derfor i tillegg og faktureres pr. påbegynte kvarter:

 • Innrapportering av reiseregninger som diett, nattillegg mv.
 • Implementering mot andre systemer
 • Innsending av NAV skjemaer
 • Registrering av fravær
 • Ajourhold av forsikringer som pensjon
Tittel Pris
1 ansatt 750,- pr. mnd
2-5 ansatte 1500,- pr. mnd
6-10 ansatte 2250,- pr. mnd
11-15 ansatte 3000,- pr. mnd
16-20 ansatte 4000,- pr. mnd
Over 20 ansatte Etter nærmere avtale

Firmastifting, omdannelse, fisjonering, fusjonerig, sletting

Firmastifting avhenger av selskapstype. Ta kontakt for mer informasjon.

Omdannelser, fisjonering, fusjonering og sletting - kr. 1100 pr. time. 


Rådgivning

All rådgivning faktureres etter timepris på kr. 1100,-.


Alle priser er eks.mva

Kontakt oss

Tlf: 56 31 21 50
Faks: 56 31 21 51
post@silvaregnskap.no
Facebook

Del siden med andre

Kart og beliggenhet

Sartor Storsenter 5.etg
5353 STRAUME
Navigering og veibeskrivelse
Google Maps

x